Paradajkové leto

Staňte sa na jeden deň farmárom z Kameničian a odneste si domov toľko paradajok, koľko sami vážite!

Kedy súťaž prebieha

Súťaž prebieha v deviatich prázdninových súťažných týždňoch na území Slovenskej a Českej republiky v termíne od 01. 07. do 02. 09. 2017 a jednom finálovom týždni od 02. 09. do 09. 09. 2017.

Čo môžete vyhrať

Účastník súťaže sa môže zapojiť celkom v deviatich súťažných týždňoch a hrať o praktické kuchynské darčeky. Týždennou výhrou je set kuchynskej zástery, kuchynskej rukavice a chňapky.

Vo finálovom kole hráme o hlavnú výhru súťaže. Hlavný výherca navštívi Farmu Kameničany, získa možnosť stať sa na jeden deň farmárom z Kameničian a domov si potom odnesie toľko paradajok, koľko sám váži.

Ako sa zapojiť do súťaže

 1. Účastník súťaže musí byť fanúšikom facebookovej stránky Farma Kameničany.
 2. Prvý deň každého súťažného týždňa bude usporiadateľom v dopoludňajších hodinách pridaný príspevok na facebookový profil Farma Kameničany, ktorý bude označovať daný súťažný týždeň a ktorý súťažný týždeň spustí. Téma fotografickej súťaže je Paradajkové leto.
 3. Účastník súťaže pridá svoju vlastnú fotografiu pod súťažný príspevok daného týždňa a celý súťažný týždeň zbiera hlasy (Páči sa mi to = palec hore).
 4. Účastník súťaže, ktorý v danom súťažnom týždni získa najviac hlasov (Páči sa mi to), bude odmenený týždennou výhrou a zároveň postupuje automaticky do finálového týždňa.
 5. Každý účastník týždennej súťaže môže vyhrať iba v jednom súťažnom týždni. V prípade, že účastník uspel už v niektorom z predchádzajúcich týždňov, bude vybraný účastník s druhým najvyšším počtom hlasov - Páči sa mi to (prípadne tretím, štvrtým atď.)
 6. Výherca každého súťažného týždňa, celkom teda 9 finalistov automaticky postúpi do finálového týždňa so svojou výhernou fotografiou. K týmto 9 fotkám bude usporiadateľom vybraných z ostatných súťažných fotografií ďalších 11 fotiek bez ohľadu na počet hlasov. Celkom 20 účastníkov sa stretne v hre o hlavnú výhru.
 7. Celkom 20 finálových fotografií bude zverejnené vo finálovom týždni vo foto-albume Paradajkové leto. Autor fotografie, ktorá v priebehu týždňa získa najviac hlasov (Páči sa mi to) od fanúšikov stránky Farma Kameničany, vyhráva.
 8. Výsledky jednotlivých súťažných týždňov vrátane finálového týždňa budú vyhodnotené vždy o 12:00 posledného dňa daného súťažného týždňa. Výherca bude potom uverejnený na facebookovom profile a stránke súťaže.

Odovzdanie výhier

Týždenné výhry budú odoslané maximálne do 7 dní od skončenia jednotlivých súťažných týždňov na adresy výhercov. Hlavná výhra bude odovzdaná vo vopred dohodnutom termíne po osobnej dohode s výhercom najneskôr do 30. septembra 2017.

Všeobecné podmienky klikni pre zobrazenie

 1. Do Súťaže nebudú zaradení súťažiaci, ktorí odoslali svoje fotografie alebo hlasy mimo dobu trvania súťaže.
 2. Výhercovia výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ hry je oprávnený použiť bezplatne jeho meno, fotografiu, zvukové či obrazové nahrávky s ním zhotovené, na reklamné a propagačné účely, a to po dobu 2 rokov od ukončenia hry.
 3. Usporiadateľ súťaže má právo do súťaže nezaradiť fotografie, na ktorých je úplne jasné, že pochádzajú z fotobanky, fotografie s nevhodným obsahom a fotografie nespĺňajúce podľa usporiadateľa zadania fotosúťaže. Súťažiaci je povinný vlastniť autorské práva na fotografiu, ktorú do súťaže poskytuje.
 4. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 15 rokov s trvalým pobytom na území SR a ČR.
 5. Účastník súťaže nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a než je uvedená v pravidlách súťaže. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti.
 6. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
 7. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu či nedoručenie súťažných zásielok. Platí, že Usporiadateľ svoju povinnosť splní tým, že na spiatočnú adresu uvedenú v rámci súťažnej zásielky odošle výhru.
 8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto Súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený Súťaž vo vážnych a úplne odôvodniteľných prípadoch zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti v Súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto Súťaže stráca účastník nárok na výhru.

Termíny súťaže a výhercovia

Termín Výherca
1. Súťažný týždeň 01. 07. – 08. 07. 2017 Anna Malachovska
2. Súťažný týždeň 08. 07. – 15. 07. 2017 Natália Rešetková
3. Súťažný týždeň 15. 07. – 22. 07. 2017 Zlatka Zmatková
4. Súťažný týždeň 22. 07. – 29. 07. 2017 Marie Peřinková
5. Súťažný týždeň 29. 07. – 05. 08. 2017 Eva Jesenská
6. Súťažný týždeň 05. 08. – 12. 08. 2017 Ladislav Matúš
7. Súťažný týždeň 12. 08. – 19. 08. 2017 Veronika Jelečkova
8. Súťažný týždeň 19. 08. – 26. 08. 2017 David Peřinka
9. Súťažný týždeň 26. 08. – 02. 09. 2017 Magdalena Zemancikova
Finálový týždeň 02. 09. – 09. 09. 2017 Anna Malachovska

Kontaktujte nás

info@farmakamenicany.eu

+421 902 332 332

NWT Greenhouse s.r.o.
018 54 Kameničany 200, Slovensko
IČ: 47203153