Sledujte nás

Certifikované Bez pesticídov

Naša zelenina spĺňa, čo sa týka (ne)obsahu pesticídov, rovnako prísne parametre ako BIO alebo dojčenská výživa.

„Sme prvý a jediný pestovateľ v SR, ktorý zaviedol systém celoročného pestovania plodovej zeleniny v skleníku bez zostatkov pesticídov.“

www.bez-pesticidov.sk

Bez pesticídov

Máme len jedno Zdravie

Bežný človek je rezíduám (zostatkom) pesticídov vystavený konzumáciou poľnohospodárskych produktov. Pritom sú niektoré pesticídne látky dávané do priamej súvislosti so vznikom rôznych typov rakoviny, negatívne pôsobia na vývoj ľudského plodu a majú dokonca vplyv na plodnosť žien aj mužov. Rezíduá pesticídov v potravinách sú zodpovedné tiež za rôzne alergické reakcie, dýchacie problémy, nežiadúce prejavy na koži, majú negatívny vplyv na funkciu nervovej sústavy, a to ako u dospelých, tak u detí.

Bez pesticídov

Pesticídy Nutné zlo?

Pesticídy slúžia k potláčaniu chorôb a škodcov na rastlinách, v skladoch, bytoch a ďalších priestoroch. Ich hlavnou zložkou sú látky so špecifickým mechanizmom účinku pôsobiacim na konkrétneho škodlivého činiteľa. Účinné látky sú syntetického pôvodu, niekedy sú získavané aj z prírodných zdrojov.

„Použitie týchto látok však nie je pre pestovanie nevyhnutné. Naša zelenina je toho dôkazom.“

Bez pesticídov

BIOLOGICKÁ OCHRANA Dobrý hmyz

Pesticídy na farme Kameničany v boji proti škodcom nahrádzajú prirodzení a predovšetkým prírodní nepriatelia – „dobrý“ hmyz, ktorý bráni škodcom v ich premnoženiu bez použitia chémie. Rajčiaky tak môžu v kľude a v teple dozrieť do krásy a prvotriednej chuti. Táto prírode vlastná prevencia umožňuje dodávať slovenskému zákazníkovi prirodzene sladké, čerstvé, chutné a zdravé rajčiaky po celý rok.

Obrázok: Dravá ploštica Macrolophus pygmaeus

Bez pesticídov

OPEĽOVANIE Čmeliak

Čmeliak zemný (Bombus terrestris) je najväčším druhom svojho rodu a v Európe sa vyskytuje pomerne veľa. Jeho oválne telo zdobia dva žltohnedé pruhy – za hlavou, na hrudi a na zadočku. Typický je pre neho tiež biely zadoček. Čmeliak zemný má žihadlo, ktoré však na rozdiel od ôs, včiel a sršňov používa iba málokedy.

„Pre včelu je kvet rajčiaka neatraktívny, pretože neobsahuje nektár. Zato čmeliaky sa osvedčili ako usilovní a dôkladní pracovníci.“

Bez pesticídov

VÝZKUMNÉ ODDELENIE RASTLINOLEKÁROV R&D

Biologická ochrana rastlín je hra o čas. Preto je základom biologickej ochrany rastlín monitoring chorôb a škodcov skleníka. Do skleníka preventívne vypúšťame každý týždeň prirodzených nepriateľov škodcov. Tak sa v skleníku vytvorí stabilná populácia predátorov a parazitov, ktorí neumožnia škodcom sa premnožiť.

„Rajčiaky pestované na Farme Kameničany sú celkom bez pesticídov. A to i napriek tomu, že sa jedná o výrazne drahší a zložitejší spôsob pestovania.“

Bez pesticídov