Sledujte nás

Radek Fojtík

vedúci skleníka / Operation Manager

radek.fojtik@farmakamenicany.sk

+421 948 776 024

Naši ludia

Stanislav Pohorenec

agronóm / Grower

Ing. Stanislav Pohorenec

stanislav.pohorenec@farmakamenicany.sk

+421 911 728 280

Vojtech Pekárik

vedúci bioplynovej stanice / Head of Biogas Plant

Ing. Vojtech Pekárik

vojtech.pekarik@farmakamenicany.sk

+421 911 670 434

Naši ludia

Zuzana Veliká

personalistka / HR

Ing. Zuzana Veliká

zuzana.velika@farmakamenicany.sk

+421 902 332 332

Katarína Sekáčová

vedúca administrativy / Head of Administration

Ing. Katarína Sekáčová

katarina.sekacova@farmakamenicany.sk

+421 903 453 588

Naši ludia

Monika Zábojníková

marketing / CMO

Ing. Monika Zábojníková

monika.zabojnikova@farmakamenicany.sk

+420 702 153 552

Naši ludia

Jiří Stodůlka

konateľ / CEO

Ing. Jiří Stodůlka

jiri.stodulka@farmakamenicany.sk

+420 724 707 419

Naši ludia