Follow Us

Radek Fojtík

vedúci skleníka / Operation Manager

radek.fojtik@farmakamenicany.sk

+421 948 776 024

Our team

Zuzana Zapotocká

hlavný agronóm / Head Grower

Mgr. Zuzana Zapotocká, Ph.D.

zuzana.zapotocka@farmakamenicany.sk

+421 948 772 470

Our team

Vojtech Pekárik

vedúci bioplynovej stanice / Head of Biogas Plant

Ing. Vojtech Pekárik

vojtech.pekarik@farmakamenicany.sk

+421 911 670 434

Our team

Katarína Labová

personalistka / HR

Ing. Katarína Labová

katarina.labova@farmakamenicany.sk

+421 902 332 332

Our team

Katarína Sekáčová

vedúca administrativy / Head of Administration

Ing. Katarína Sekáčová

katarina.sekacova@farmakamenicany.sk

+421 903 453 588

Our team

Jiří Stodůlka

konateľ / CEO

Ing. Jiří Stodůlka

jiri.stodulka@farmakamenicany.sk

+420 724 707 419

Our team

Monika Zábojníková

marketing / CMO

Ing. Monika Zábojníková

monika.zabojnikova@farmakamenicany.sk

+420 702 153 552

Our team