Sledujte nás

Súťaž: Paradajkové leto

Súťaž: Paradajkové leto

Milí priatelia, PARADAJKOVÉ LETO je opäť tu! A my sme si pre vás na tohtoročné prázdniny pripravili SÚŤAŽ na našom facebooku, v ktorej budeme testovať vaše znalosti a vedomosti o paradajkách.

Kedy súťaž prebieha

Súťaž Paradajkové leto prebieha v deviatich prázdninových súťažných týždňoch v termíne od 01. 07. do 31. 08. 2019.

Čo môžete vyhrať

Účastník súťaže sa môže zapojiť celkom v deviatich súťažných týždňoch a hrať o praktické letné darčeky. Týždennou výhrou je pikniková deka. V bonusovom kole, ktoré budú celkom dve v priebehu prázdnin, hráme o piknikové koše.

Ako sa zapojiť do súťaže

 1. Účastník súťaže musí byť fanúšikom facebookovej (FB) stránky Farma Kameničany.
 2. Prvý deň každého súťažného týždňa bude pridaný príspevok na FB profil Farma Kameničany, ktorý bude označovať daný súťažný týždeň. Súčasťou príspevku bude súťažná otázka alebo úloha.
 3. Účastník súťaže pridá svoju odpoveď pod súťažný príspevok daného týždňa. Súťažný týždeň (vrátane bonusových kol) končí vždy v nedeľu daného súťažného týždňa.
 4. Výsledky jednotlivých súťažných týždňov (vrátane bonusových kol) budú vyhodnotené nasledujúci deň posledného dňa daného súťažného týždňa. Výherca bude uverejnený na FB profile a stránke súťaže na webu Farma Kameničany.

Odovzdanie výhier

Výhry budú odoslané maximálne do 30 dní od skončenia súťaže na adresy výhercov. Výherca bude vopred informovaný o termíne odoslania.

Termíny súťažných týždňoch 

 1. Súťažný týždeň 01. 07. – 07. 07. 2019
 2. Súťažný týždeň 08. 07. – 14. 07. 2019
 3. Súťažný týždeň 15. 07. – 21. 07. 2019
 4. Súťažný týždeň 22. 07. – 28. 07. 2019
 5. Súťažný týždeň 29. 07. – 04. 08. 2019
 6. Súťažný týždeň 05. 08. – 11. 08. 2019
 7. Súťažný týždeň 12. 08. – 18. 08. 2019
 8. Súťažný týždeň 19. 08. – 25. 08. 2019
 9. Súťažný týždeň 26. 08. – 31. 08. 2019

Termíny bonusových kol 

 1. Bonusové kolo – termín bude upresnený, sledujte našu FB stránku
 2. Bonusové kolo – termín bude upresnený, sledujte našu FB stránku

Všeobecné podmienky

 1. Do súťaže nebudú zaradení súťažiaci, ktorí odoslali svoje komentáre, odpovede na otázku, alebo úlohu mimo dobu trvania súťaže.
 2. Výhercovia výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ hry je oprávnený použiť bezplatne jeho meno, fotografiu, zvukové či obrazové nahrávky s ním zhotovené, na reklamné a propagačné účely, a to po dobu 2 rokov od ukončenia hry.
 3. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 15 rokov s trvalým pobytom na území SR a ČR.
 4. Účastník súťaže nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a než je uvedená v pravidlách súťaže. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti.
 5. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
 6. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu či nedoručenie súťažných zásielok. Platí, že usporiadateľ svoju povinnosť splní tým, že na spiatočnú adresu uvedenú v rámci súťažnej zásielky odošle výhru.
 7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž vo vážnych a úplne odôvodniteľných prípadoch zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.