Sledujte nás

Farma Kameničany získala prestižnú certifikáciu BEZ PESTICÍDOV

Farma Kameničany získala prestižnú certifikáciu BEZ PESTICÍDOV

Farma Kameničany a jej „sestra“ Farma Bezdínek v Česku prešli ako prvé farmy na Slovensku a v Česku kontrolným auditom pre technológiu pestovanie Bez pesticídov. Obe farmy tak získali certifikát, ktorý deklaruje, že ich rajčiaky neobsahujú žiadne zostatky pesticídov. Táto technológia sa riadi štandardami španielskej firmy Zerya, ktorá stojí za rozvojom bezreziduálnych technológií v rámci Európy.

Označenie Bez pesticídov umožní podľa nového spotrebiteľovi zameranému na nákup zdravej zeleniny rýchlu orientáciu v ponuke na trhu. Toto zelené logo na obale totiž zaručuje, že obsahuje výhradne prémiové slovenské rajčiaky bez rezíduí pesticídov, ktoré budú dostupné vo vybraných obchodných reťazcoch, a to 12 mesiacov v roku.

„Značka Bez pesticídov vznikla preto, aby sme zákazníkovi jasne povedali, že okrem výbornej chuti a lokálnosti ponúkajú naše rajčiaky ešte niečo naviac. Tým ďalším a pomerne významným benefitom je totiž nulový obsah zostatkov pesticídov (presnejšie do hladiny detekcie 0,01 mg/kg). V tomto parametri sú teda zrovnateľné i s ekologickou produkciou (BIO) či požiadavkami pre detskú výživu,“ povedal Jiří Stodůlka, riaditeľ divízie NWT Agro, ktorá obe farmy prevádzkuje.

V spoločnosti NWT a.s. sa myšlienka na vznik tejto značky zrodila v priebehu septembra 2018.  V tej dobe došlo v rámci divízie Agro NWT k založeniu oddelenia výskumu a vývoja. Celý certifikačný proces sa potom odohrával na oboch farmách celý jeden rok. „Počas 12 mesiacov museli farmy postupne zaviesť systém pestovania Bez zostatkov pesticídov. V rámci auditu farmy preukázali, že už v tomto systéme produkujú a dodržujú nastavené prísne pravidlá“, uvádza Václav Psota, rastlinolekár z výskumného oddelenia divízie NWT Agro. Audit na farmách vykonala v dňoch 4. a 5. novembra 2019 medzinárodná audítorská spoločnosť KIWA.

Viacej o pestovani bez pesticídov