Sledujte nás

Týždeň zdravej výživy v ZŠ Ivánka pri Nitre

Týždeň zdravej výživy v ZŠ Ivánka pri Nitre

Malú akadémiu správneho stravovania detí a Farmu Kameničany pozvala pani učiteľka Mgr. Timea Hroššová s vedením školy v rámci Týždňa zdravej výživy pre svojich žiakov 1. - 4. ročníka.

Malá akadémia správneho stravovania detí sa od roku 2016 dostala do viacerých regiónov na Slovensku a počet doposiaľ edukovaných detí presiahol 1 400. V rámci Týždňa zdravej výživy sme prijali pozvanie do Základnej školy Ivánka pri Nitre a prebehla dalšia zážitková edukáciu venovaná zdraviu. Po krátkej prednáške sme detom prichystali zaujímavý workshop, v rámci ktorého si mohli pripraviť svoj vlastný zdravý zeleninový tanierik a nezostal ani jeden žiačik, ktorý by počas zážitkovej hodiny zeleninu nezjedol.
Na pamiatku sme deťom venovali zeleninové pexeso. Práve naši plyšoví maskoti Medulienka s Hranáčikom mali za úlohu inšpirovať malých výtvarníkov k originálnym kresbám ich obľúbenej zeleniny do chýbajúcich políčok pexesa.

Malá akadémia správneho stravovania detí je dobrovoľnícka edukačná iniciatíva občianskeho združenia KlauDIA, ktoré sa dlhodobo zaoberá prevenciou malnutrície. Počas celého školského roku navštevujú s touto akadémiou deti v školskom prostredí.

Farma Kameničany, významný pestovateľ paradajok na Slovensku nesúci Značku kvality SK GOLD, dlhodobo podporuje aktivity na podporu zdravého stravovania u detí produktovým plnením.

Fotogaléria z akce

Pozvánka