Sledujte nás

Udržateľné poľnohospodárstvo? Inšpirovať môže Farma Kameničany

Udržateľné poľnohospodárstvo? Inšpirovať môže Farma Kameničany

Rozhodli sa pestovať zeleninu, ktorá bude mať tú najlepšiu možnú chuť a kvalitu. Prispeli k tomu, aby sme na Slovensku jedli viac lokálne, a k životnému prostrediu šetrne vypestovanej zeleniny a už na úplnom začiatku zvolili stratégiu udržateľného poľnohospodárstva a podnikania.

Dnes funguje Farma Kameničany na Považí už siedmi rok, rozvíja sa a inšpiruje ďalších poľnohospodárov. Jednoducho ukazuje, že to ide aj inak. „Pre udržateľnosť sme sa nemuseli rozhodovať. Bola to samozrejmá a prirodzená myšlienková súčasť celého nášho projektu už od jeho začiatku. Je to postoj, ktorý vytvára a ovplyvňuje našu každodennú prácu. Veríme, že keď ľuďom ponúkneme alternatívy, tak si tiež vyberú správne. Vedome sa rozhodnú,“ uvádza konateľ farmy Jiří Stodůlka.
Myšlienka, že je potreba rozvíjať takéto projekty, je veľmi silná. „Pánovi Stodůlkovi sa podarilo odovzdať ju tak, že je uveriteľná pre celý tím, ktorý v Kameničanoch pôsobí a všetci sa s ňou stotožňujeme,“ hovorí Monika Zábojníková, PR manažérka farmy Kameničany.

ČO SA V KAMENIČANOCH ODOHRÁVA
Na farme sa pestujú rajčiaky. Chutné, slovenské a bez zostatkov pesticídov. Technológie inštalované v inteligentných hydroponických skleníkoch dokážu minimalizovať spotrebu energie aj vody a tým znižovať čerpanie prírodných zdrojov. Skleníky vyhrieva teplo z bioplynovej stanice. Pestuje sa v organickom substráte, ktorý po ukončení pestovateľskej sezóny kompostujú. Kvety v skleníkoch prirodzene opeľujú čmeliaky, rastliny sú zalievané dažďovou vodou, a proti škodcom sú chránené biologicky.

INŠPIRÁCIU NAŠLI V HOLANDSKU
Na začiatku bola snaha pána Stodůlku a jeho tímu efektívne využitie odpadového tepla z bioplynových staníc, ktoré postavili. Inšpiráciu našli v Holandsku, kde sa učili aj pracovali a všetko následne previedli do praxe. „Tak vznikla farma Kameničany- skleník priekopník, ktorý využíva teplo práve z bioplynky, ktoré by inak vyšlo nazmar. Neskôr prišiel Bezdínek. Tu už myšlienka pestovať zdravú, chutnú zeleninu ekologicky, nadobudla väčších rozmerov. „Dodnes ale máme vlastného poradcu z Holandska. Sú priekopníci technológií, ktoré využívame, a my sa od nich stále učíme,“ hovorí Monika Zábojníková.

AKO JE TO NA FARME S VODOU
Úspora vody je zásadná. Každá rastlinka je zavlažovaná individuálne. „K vypestovaniu jedného kila rajčín nám stačí zhruba tridsať litrov vody, oproti tomu na poli je potrebných rádovo stovky litrov. V lagúnach vedľa skleníkov zhromažďujeme všetku dažďovú vodu, ktorá steká z ich striech, a tú potom používame k zálievke, ktorej množstvo je starostlivo dávkované. Pokiaľ predsa len zostanú nejaké rastlinami nevyužité prebytky, opäť ich recyklujeme. Žiadna voda nevyjde nazmar,“ hovorí Jiří Stodůlka. „V kontexte problematiky sucha a toho, čo nás v budúcnosti čaká, je to nevyhnutný prístup,“ doplňuje manažérka marketingu.

HMYZ MIESTO CHÉMIE
Rastliny tu v skleníkoch chránia pred škodcami biologicky. „Biologická ochrana, je jednoducho povedané nasadenie armády užitočného hmyzu, ktorý prirodzene zlikviduje ten škodlivý,“ vysvetľuje Monika Zábojníková. Kvalitu rastlín a rovnováhu medzi prospešným a škodlivým hmyzom denne kontroluje tím rastlinolekárov a agronómov. „Máme šikovných ľudí, takže ochranu pred škodcami zvládame. Napríklad naša hlavná agronómka Zuzana Zapotocká skôr pracovala v Slovenskej akadémii vied, kde sa zaoberala vírusmi zeleniny,“ hovorí Stodůlka.

BEZ PESTICÍDOV. CERTIFIKOVANÉ
Vďaka prísne nastaveným procesom získala pred dvoma rokmi Farma Kameničany ako prvý slovenský producent medzinárodnú certifikáciu Zerya, ktorá umožňuje označenie zeleniny guľatým zeleným logom 0% Rezíduí pesticídov. To potvrdzuje, že v produkcii žiadne zostatky pesticídov nie sú. „Približne rok trvá nastaviť chod farmy tak, aby v priebehu cesty zeleniny k zákazníkovi nedošlo k jej kontaminácii pesticídmi. Rozbory, ktoré to potvrdzujú, sa vykonávajú na niekoľko miestach. Je teda nutná aj spolupráca na baliacej linke alebo pri doprave. Všade musia byť splnené prísne podmienky,“ upresňuje Zábojníková. Farma je v tomto smere inšpiráciou pre ďalších poľnohospodárov.

GREENWASHINGU HOVORIA JASNÉ NIE
Rozhodnutie pestovať zeleninu ekologicky, v bez-reziduálnom režime so sebou nesie vysoké náklady a riziká.“ Celkovo sa jedná o výrazne drahší a zložitejší spôsob pestovania a ekonomiku musíme samozrejme riešiť. Pred akýmkoľvek rozhodnutím je nutné sa zamýšľať, pýtať sa, čo je ekonomické, ale tiež, čo je správne a čo už by sa skrylo za takzvaný Greenwashing. Za ten totiž nie sme ochotní sa skrývať,“ hovorí PR manažérka.

To že má udržateľné poľnohospodárstvo budúcnosť, Monika Zábojníková potvrdzuje. „Uplynulé roky i minuloročná pandémia nás utvrdili, že jesť potrebujeme stále, za všetkých okolností. Potraviny sa budú produkovať vždy a poľnohospodárstvo môže byť vysoko udržateľný odbor. Pesticídy s nami ľuďmi nie sú veľmi dlho a až teraz sa začína ukazovať, čo spôsobujú. My chceme pestovať inak a hovoríme: poďme robiť potraviny a poďme ich robiť kvalitnejšie,“ uzatvára a odchádza previesť po farme skupinu detí, ktoré sa prišli pozrieť, ako sa tu rajčiaky pestujú.